marți, 19 mai 2009

Nu dispreţuiţi proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile, şi pãstraţi ce este bun.


Amos 3:7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fãrã sã-şi descopere taina Sa slujitorilor Sãi prooroci.
Ioan 15:15. Nu vã mai numesc robi, pentru cã robul nu ştie ce face stãpânul sãu; ci v-am numit prieteni, pentru cã v-am fãcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatãl Meu.
1Corinteni 1,6-8 . În felul acesta, mãrturia despre Hristos a fost bine întãritã în mijlocul vostru; 7.aşa cã nu duceţi lipsã de nici un fel de dar, în aşteptarea arãtãrii Domnului nostru Isus Hristos. 8.El vã va întãri pânã la sfârşit, în aşa fel ca sã fiţi fãrã vinã în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.
Criterii de recunoastere a darului Spiritului Profetic:
1. Soliile sunt de accord cu scriptura: Isaia 8: 20. La Lege şi la mãrturie!" Cãci dacã nu vor vorbi aşa, nu vor mai rãsãri zorile pentru poporul acesta.
2. Mărturiseşte întruparea şi divinitatea lui Isus Hristos: 1Ioan 4:2-6. Duhul lui Dumnezeu sã-L cunoaşteţi dupã aceasta: Orice duh, care mãrturiseşte cã Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; 3.şi orice duh, care nu mãrturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cãrui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. 4.Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit, pentru cã Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume. 5.Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultã. 6.Noi însã, suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultã, cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultã. Prin aceasta cunoaştem duhul adevãrului şi duhul rãtãcirii.
3. Nu se înalţă pe sine, ci pe Hristos:  2Corinteni 10:5. Noi rãsturnãm izvodirile minţii şi orice înãlţime, care se ridicã împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultãrii de Hristos.
4. Nu măguleşte, ci mustră păcatul:  Ieremia 23:16,17. "Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: "N-ascultaţi cuvintele proorocilor care vã proorocesc! Ei vã leagãnã în închipuiri zadarnice; spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. 17.Ei spun celor ce Mã nesocotesc: "Domnul a zis: "Veţi avea pace", şi zic tuturor celor ce trãiesc dupã aplecãrile inimii lor: "Nu vi se va întâmpla nici un rãu."
5. Viaţa şi roadele profetului indică izvorul descoperirii:  Matei 7:15-20. Pãziţi-vã de proorocii mincinoşi. Ei vin la voi îmbrãcaţi în haine de oi, dar pe dinlãuntru sunt nişte lupi rãpitori. 16.Îi veţi cunoaşte dupã roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mãrãcini? 17.Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rãu face roade rele. 18.Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rãu nu poate face roade bune. 19.Orice pom care nu face roade bune, este tãiat şi aruncat în foc. 20.Aşa cã, dupã roadele lor îi veţi cunoaşte
6. Calitatea sa este confirmată de împlinirea profeţiilor lui:  Deuteronom. 18 . 21-22 Poate cã vei zice în inima ta: "Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?" 22.Când ceea ce va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrãznealã: sã n-ai teamã de el. Ieremia 28:9. Dar, dacã un prooroc prooroceşte pacea, numai dupã împlinirea celor ce prooroceşte, se va cunoaşte cã este cu adevãrat trimis de Domnul."
Numeri 12:6 .Şi a zis: "Ascultaţi bine ce vã spun! Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mã voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.
1Tesalonceni 5:20,21: Nu dispreţuiţi proorociile. .Ci cercetaþi toate lucrurile, şi pãstraţi ce este bun.
2Cronici 20:20: "Ascultaţi-mã, Iuda şi locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vã în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întãriţi, încredeţi-vã în proorocii Lui, şi veţi izbuti."
UN PROFET TREBUIE SĂ AIBĂ TOATE CARACTERISTICILE (nu numai una sau doua):
--Solia în concordanţă cu Biblia
--Prezicerile trebuie să se împlinească (dacă condiţiile sunt îndeplinite)
--Zideşte comunitatea Lui Dumnezeu.
--Îl arată pe Isus Hristos ca adevăratul Fiu al Lui Dumnezeu.(Hristocentric)
--Vorbeste cu putere
--Aduce roade bune
--In viziune apar fenomene corporale: 1-Ochii deschişi. (Numeri 24:4) ; 2-Nu respira, dar vorbeşte, e întărit de Dumnezeu. ( Daniel 10:7-18)
Ioel 2:28. .Dupã aceea, voi turna Duhul Meu peste orice fãpturã; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bãtrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii.
Apocalipsa 12:17. .Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus sã facã rãzboi cu rãmãşiţa seminţei ei, care pãzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mãrturia lui Isus Hristos.
Apocalipsa 19:10. Cãci mãrturia lui Isus este duhul proorociei." (spirit of prophecy) (King James Biblie)
Ellen G. White (1827-1915) din California, de la o vârstă fragedă a avut probleme cu mâna dreaptă (aproape paralizată), apoi a fost lovită în cap cu o piatră (la nas şi ochii) şi a facut doar 3 ani de şcoală. Cu toate acestea:
---- În momentul decesului, totalitatea scrierilor lui Ellen White însumează aproximativ 100 000 pagini: 24 cărti de uz curent; două carti la stadiul de manuscris gata de publicare; 5,000 de articole pentru periodicele bisericii; mai mult de 200 broşuri şi pamflete; aproximativ 35,000 de pagini tiparite din documente sub forma de manuscris şi sub formă de scrisori; 2,000 pagini de scrisori scrise de mană şi materiale de jurnal scrise în formă comprimată în momentul când au fost copiate; alte 15,000 de pagini dactilografiate. Compilaţiile facute dupa moartea sa ridică totalul cartilor de întrebuinţare curenta la mai mult de 130.
1Corniteni 1:27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca sã facã de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca sã facã de ruşine pe cele tari.
1Corinteni 1:7. aşa cã nu duceţi lipsã de nici un fel de dar, în aşteptarea arãtãrii Domnului nostru Isus Hristos.
Ex:
-- Domnul mi-a zis:” scrie lucrurile pe care ti le arat.” Am început devreme. În ani se face aceasta lucrare. Mâna mea care din cauza boli era slabă şi tremura, s-a liniştit, indata ce am luat in mamna condeiul (Manuscrisul 88a)
--“Sfatana scriptura sa fie o masura clara , acceptata , ca descoperirea dorintei Sale.(Tragedia veacurilor,pag 9)
--Tineti-va de Biblie asa cum este ea.Terminati critica voastra , referitoare la valabilitatea ei.Ascultati de cuvant si nimeni nu va pierii.(Marturii selectate vol 1 pag 18)
--Scrierile ei intaresc adevarurile vechi, nu sunt lucruri in plus,
--A prezis cutremurul din San Francisco si a avertizat, a avertizat de razboaie , de uneltiri,de uniri, a averizat sa ne tinem departe de masoni si de organizatii secrete,pentru ca ei au idoli pagani,, vor fi formate monopoluri gigantic si sindicate, 11 sept 2001 aici, boli, tutunul e otrava (cand toti medicii spuneau ca e medicament),consumul alimentelor de origine animal va fi periculos, etc
--Eu nu ridic dreptul de a fi o profeteasa, nu cer acest titlu oamenilor
--Peste tot pe unde a calatorit sunt spitale, scoli.
Nu consider scrierile ei ca fiind pe aceeasi treapta cu Scripturile, dar scrierile ei sunt de un ajutor potrivit pentru oamenii veacului acesta. Ea a scris despre educatie in familie (concluzi la care psihologii abia acum au ajuns), despre dieta , psihologie, Biblie, viata bisericii, si despre multe alte situatii ale vietii...
Pentru mai multe informatii ( va rog nu cautati in surse de informare neavizate, sunt multi aceia care incerca sa denigreze imaginea ei, dar cel mai bine studiati cartile ei, ca sa vedeti daca cei ce vorbesc de rau au dreptate.)
Cartile ei le puteti citii aici: http://www.azsromania.org/egw/index.htm
Nu dispreţuiţi proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile, şi pãstraţi ce este bun.

Niciun comentariu:

Faceți căutări pe acest blog