vineri, 11 februarie 2011

"Opriţi istoria, cobor la prima!" (M. Dinescu)

În fiecare zi, rând pe rând, unul câte unul, coborâm din istorie. Spre..?! Rând pe rând ne ducem... unii spun... spre o viaţă mai bună... alţii într-o enigmă nebună... iar alţii dorm pe nesimtite sub lună... Totuşi de ce ar vrea unii să coboare înainte de ultima strigare? De ce înebuniţi de lumea ce se-nvârte prea repede, ar vrea să coboare la prima...? Abia dacă au răsufalt de doua ori... şi vor să coboare... şi strigă nebuni, parcă singuri sub soare: "Opriţi istoria, cobor la prima! Sa oprească cineva Pământul ! Vreau să cobor!... Nu vreau să mai trăiesc aşa! Vreau azi să mor!"... De ce?!

De ce atâta tristeţe? De ce ar vrea să se-arunce cineva din corabie cât timp ea e în larg...? E drept furtuna e deasa... valuri lovesc necontenit puntea şi mai aruncă pe câte unu peste bord... vântul e prea iute şi parcă pământul e prea departe de noi... Dar totuşi, corabia e singura scăpare... De ce atâta tristeţe? De ce să te arunci în gura rechinilor ce abia aşteaptă o masă... înca o masă...

În România anului trecut, 2010, au fost consemnate 486 de sinucideri...  Multe? Puţine? Dar parcă gândim ca un ziar ce vrea să facă publicitate... şi nu ca nişte oameni ce am uitat de mult să fim...  Unul singur dacă era... tot erau mulţi...

Dar tinerii? De ce ar vrea să scape de viaţă?... Poate nu cumva noi, sau poate voi (cei mai bătrâni) le-aţi desenat viaţa prea gri?.. N-aţi avut timp de ei... să le arătaţi bucuriile vieţii... Poate ca voi filozofii lumii de ieri aţi aberat prea mult: "Din clipa când ai renunţat la sinucidere, nu mai ai dreptul să vorbeşti despre viaţă."(Albert Camus); Orice sinucidere, din moment ce e sinucidere, e impresionantă! (Emil Cioran); şi mulţi alţii ca: Sigmud Freud, Vincent van Gogh, Ernest Hemingway, care prin faptele sau cuvintele lor... au denigrat lumea şi au arătat tinerilor "uşa de scăpare'' ce duce spre moarte....

Înca mai e timp... oameni buni ce doriti ca fiul, fica, soţul, soţia, prietenul, vecinul....să trăiască. Ei, înnebuniţi de grija zilei de mâine, de grija ca nu cumva cel iubit să plece cu altcineva... sau răpus de orice fel de deznădejde şi teama... sunt slăbiţi. Dar pentru voi, cei tari spun: Iubiţi-i! Arătaţile partea frumoasă a lumii: natura, fericirea, zâmbetul, iubirea şi nu în ultimul rând, pe Cel ce le înglobează pe toate: Împrieteniţi-i cu Dumnezeu!

"A te omorî înseamnă, într-un sens, ca şi în melodramă, a mărturisi. A mărturisi că eşti depăşit de viaţă sau că nu o înţelegi." - Albert Camus -

Din păcate zi de zi suntem depăşiţi de viaţă... parcă planeta se învârte prea repede... şi mai repede... zi de zi... ameninţaţi de foame, frig, durere, indiferenţă şi teamă... şi dacă ar fi doar atât... dar cutremurele se înteţesc... clima se schimbă şi parcă primăvara nu mai vine... Poate de aceea atâta tristeţe... Poate de aceea atâţia încercă să sară: "Opriţi istoria, vreau să cobor!"

Iisus Hristos ne zice: "În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea."(Ioan 16:33)

                                "Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte."(Ioan 14:27)

Dacă îl accepetăm pe Hristos în inimile şi gândurile noastre El ne promite pace şi biruinţă în orice necaz sau suferinţă.

"Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume."(1Ioan 4:4)


"Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii, este credinţa noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?"(1Ioan 5 4-5)

Am înţeles că: "Pot totul în Hristos, care mă întăreşte."(Filipeni 4:13)

Cu toţi ne dorim o lume mai bună... fără teamă, descurajare, indiferenţă şi foame... dar tocmai asta ne promite Dumnezeu dacă intram prin Poarta Sa: Iisus Hristos Mântuitorul, El a venit ca lumea să aibă viaţă şi "să o aibe din belşug" (Ioan 10:10)


Iar pentru cei care aleg să treacă prin El, poarta, Iisus, le promite:  "El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut." (Apocalipsa 21:4)

Povestiţi-le prietenilor, copiilor, tinerilor, părinţilor si celor bătrâni, celor deznădăjduiţi şi singuri, celor temători, celor sceptici şi rigizi, celor ce nu vor să audă... povestiţi-le iubindu-i, despre marele dar pe care ni l-a dat Domnul nostru Iisus Hristos prin moartea Sa... Viaţa Veşnică împreuna cu El.

El este cel ce va opri istoria şi Pămnâtul şi lungul său drum spre distrugere dându-i un nou sens, o noua şansă!
"Apoi, am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: "Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor."(Apocalipsa 21:1-3)                                


Un comentariu:

A Piece Of Chocolate spunea...

Foarte frumoasa postarea :)

Faceți căutări pe acest blog